Bibliografia

  • Gasol, P. I Aloy, J. Joves i republicans. La República a Manresa (1931-1936). Manresa: Ajuntament de Manresa. Centre d'Estudis del Bages, 2001.
  • Arcarazo García LA, Barrachina Bolea P, Martínez de Baños Carrillo F. Guerra Civil. Aragón (Tomo V). Huesca, 'el cerco'. Zaragoza: Editorial Delsan, 2007.