Bibliografia

  • Casassas, O. Josep Alsina i Bofill, l’exemple. Barcelona : Abadia de Montserrat, 1996. 1994
  • Dr. Alsina i Bofill (1904-1993) En homenatge. Barcelona: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, 2005.
  • Obra Publicada
  • Albuminúria: la seva valoració pràctica. Barcelona, 1935.
  • Pedro Pons, A., dir. Tratado de Patologia y Clínica Médicas. Barcelona : Salvat, 1950-1958.
  • El metge davant l'hipertens. Barcelona: Ediciones 62, 1969.