Bibliografia

  • Ramis J. Compromís amb la societat: Ignasi Aragó i Mitjans, pediatre (1996-2012) [Obituaris. La Vanguardia, 25 març 2012]
  • Ramis J. Sense Amnèsia: Ignasi Aragó, 95 anys. Annals de Medicina, 2011;94(2):78-80.
  • Martínez Callen, R. Ignasi Aragó i Mitjans. Memòria de la Professió. COMB, 2002.