Bibliografia

  • Pla J. Calendario sin fechas. Quim Borralleras. Destino, 1946;491:12.
  • Bohigas Tarragó P. Joaquín Borralleras y Gras. Necrològica. Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona Barcelona : Ayuntamiento de Barcelona, 1947;1-2(5):183-7.
  • Pla J. Retrats de passaport. Barcelona: Destino, 1970.
  • Pla J. Prosperitat i rauxa de Catalunya, Barcelona: Destino, 1977.
  • Jardí E. Quim Borralleras i els seus amics. Barcelona : Ajuntament de Barcelona, Delegació de Cultura, 1979.
  • Pla J. El Quadern gris. Int. i tria JM Castellet. Barcelona : Destino, 1988.
  • Jardí E. El meu pare i el seu món. Barcelona: Pub. de l’Abadia de Montserrat, 1999.
  • Venteo D. Una historia de l’Ateneu Barcelonès. Quadern Central, 2005;66:34-55.
  • Tarradellas J. Crònica de la Guerra Civil. Barcelona: Edicions Dau, 2008.
  • Navarra A. Quim Borralleras, monarca de tertúlies. El Nacional.Cat, 31/07/2018.