Bibliografia

  • Hervás-Puyal C. Jaume Raventós y la Anestesiología moderna. Catalònia 1991;26:44-5.
  • Hervás C. Aproximación a la obra científica de Jaume Raventós (1905-1982). Rev Esp Anestesiol Reanim, 1992;39:362-370.
  • Corbella-Corbella J, Pujol-Ros J i Escudé-Aixelà MM. L’Institut de Fisiologia de Barcelona. Memòria gràfica. Gimbernat, 2007;124.
  • Gracia-Alonso F. La nit! La Universitat de Barcelona entre els anys 1939 i 1954. A La Universitat de Barcelona. Libertas perfundet omnia luce (1450) de JM Fullola-Pericot, F Gracia-Alonso i J Casassas-Ymbert (coords). Barcelona: Publicacions UB, 2008.
  • Barona-Vilar JL (ed). El exilio científico republicano. València: Publicacions de la Universitat de València, 2010.
  • Lancina Martín A. Jaume Raventós Pijoan: Su contribución a la introducción del halotano en la práctica anestèsica. Blog, 13/12/2014 [Web, darrer accés 07/08/2019]