Bibliografia

  • López-Gómez JM. Un cirujano catalán en Burgos: Salvador Arias Manén (1909-1976). Gimbernat, 2007; 48:91-111.
  • Perona-Carrion J. La consolidació de les especialitats mèdiques a la Catalunya republicana a través d’una revista de resums: La Medicina Catalana. Portantveu de l’Occitània Mèdica (Barcelona, 1933-1938). Treball de Recerca del Màster Oficial “Investigació Clínica Aplicada En Ciències de la Salut”. Facultat de Medicina. UAB. Barcelona, 2013.
  • Angulo JC, Gómiz JJ, Cuerda E i Krischel M. Urology during the Civil War and under Franco’s regime in Spain. A D Schultheiss i FH Moll (Ed). Urology under the Swastika WASTIKA, 2017;1:76-93.