Bibliografia

 • Torres-Amat F. Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña. Barcelona: J Verdaguer, 1836.
 • Elias-Molins,A. Diccionario biográfico y bibliográfico de escritores y artistas catalanesdel siglo XIX. Barcelona: Fidel Giró, 1889.
 • Agustí-Cullell J. Ciència i Tècnica a Catalunya en el segle XVIII o la introducció de la màquina de vapor. Barcelona: IES, 1983.
 • López-Piñero JM et al. Diccionario histórico de la Ciencia moderna en España. Vol II. Barcelona: Península, 1983.
 • Puig-Pla C. L’establiment dels cursos de mecànica a l’Escola Industrial de Barcelona (1851-52). Precedents, professors i alumnes inicials. Quaderns d’Història de l’Enginyeria, 1996;1:127-96.
 • Quintana-Marí A. Aportació dels primers aeronautes al coneixement de la química de l'aire a les darreries del segle XVIII. Barcelona: Soc Cat Hist Ciència i la Tècnica, 1996.
 • Nieto-Galán A i Roca-Rosell A, La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona en els segles XVIII i XIX. Història, ciència i societat. Barcelona: IEC-RACAB, 2000.
 • Nieto-Galán A. Santponç, Monturiol, Perera. La seducció de la màquina. Madrid: Nivola, 2001.
 • Zarzoso-Orellana A. Medicina i il·lustració a Catalunya. La formació de l'Acadèmia Mèdico-Pràctica de Barcelona. Barcelona: Fundació Noguera, 2004.
 • Romero-Maroto M i Sáez-Gómez JM. Sobre la enfermedad miliar infantil llamada Muguet 1790 de Francisco Sanponts. Madrid: Dykinson, 2007.
 • Roca-Rosell A i Puig-Pla C. Francesc Santponç i Roca (1756-1821) i el projecte per crear escoles de mecànica a totes les províncies espanyoles (1813). Quaderns d'Història de l'Enginyeria, 2007;8:343-60.
 • AV.Burgueño J (ed). El mapa com a llenguatge geogràfic. Recull de textos històrics(ss. XVII-XX). Barcelona. Societat Catalana de Geografia, 2008.
 • Bernat P. Ciència, tècnica i agricultura a la Catalunya de la Il·lustració (1766-1821). Girona: Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines (ILCC-Secció Vicens Vives) de la Universitat de Girona i Documenta Universitària, 2010.
 • Montava-Gadea M. Francesc Santponç i Roca i la màquina de Gensanne (1802?). Quaderns d'Història de l'Enginyeria, 2014;14.