Bibliografia

  • Benavides FG i Serra C. Pioner de la Salut Laboral. Jordi Castejón Castejón (1950-2018). Metge del Treball. Obituaris. La Vanguardia, 13/02/ 2018.
  • Jordi Castejón ens ha deixat. Notícies AEPSA, 15/02/2018. [Web, darrer accés 21/07/2018]
  • Fàbrega-Górriz O. En memoria de Jordi Castejón. Arch Prev Riesgos Labor, 2018;21 (3):161-161.